Thông báo   14/06/2017

THÔNG BÁO NGHỈ MAT

  

 Công ty TSQ Việt Nam thông báo về thời gian nghỉ mát - 2017 như sau:

Thời gian nghỉ: 

 + Bắt đầu nghỉ từ thứ sáu ngày 16/62017 kết thúc vào chủ nhật ngày 18/6/2017

 + Thứ 2 ngày 19/6/2017 công ty làm việc bình thường.

Trân trọng thông báo./.