Thông báo   18/04/2018

LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH MẬU TUẤT 2018

 Để đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao đông theo quy định của Nhà nước, công ty TSQ thông báo về thời gian nghỉ Tết âm lịch Mậu Tuất như sau:

Thời gian nghỉ:

  + Bắt đầu từ ngày 12/02/2018 ( Tức ngày 27/12/Đinh Dậu) kết thúc hết ngày 22/02/2018 ( Tức ngày 07/01/Mậu Tuất ) 

  + Thứ 6 ngày 23/02/2018 ( Tức ngày 08/01/2018 ) công ty làm việc bình thường.

Trân trọng thông báo./.