Thông báo   18/04/2018

LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3AL), NGÀY CHIẾN THẮNG VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG(30/4,1/5/2018)

 THÔNG BÁO

Lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3AL), ngày Chiến thắng và ngày Quốc Tế Lao Động(30/4,1/5/2018):

Thời gian nghỉ lễ: 

- Ngày Giỗ tổ Hùng Vương thời gian thứ 4 ngày 25/4/2018 ( 01 ngày )

- Ngày Chiến thắng thời gian thứ 2 ngày 30/4/2018 (01 ngày )

- Ngày Quốc tế lao động thời gian thứ 3 ngày 01/5/2018

Trân trọng thông báo./.